Vill du hjälpa till att utveckla Lerum Friidrott ?

Publicerad 2023-10-29 15:06
Vi söker kandidater till styrelsen inför nyval av ordförande och ledamöter i Mars 2024

Till Alla Medlemmar i Lerum Friidrott,


Valberedningen har nu påbörjat arbetet med att rekrytera kandidater till ny ordförande och övriga vakanta positioner i styrelsen inför styrelsevalet i Mars 2024.

Tomas Strömvall har tyvärr valt att inte fortsätta i rollen som ordförande i Lerum Friidrott av personliga skäl, och vice ordförande Maria Östman tar därför över rollen som tillförordnad styrelseordförande fram till valet i Mars.

Styrelsen och valberedningen vill med detta passa på att tacka Tomas för hans passionerade insats för klubben under sin tid som ordförande, och vi ser fram emot hans fortsatta engagemang som medlem i klubben!

Om du är intresserad av ett stimulerande uppdrag med en direkt möjlighet att påverka riktningen för Lerums bästa idrottsklubb så hör av dig till valberedningen. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen för att lära dig mer kring styrelsens uppdrag och våra olika roller.


Kontakter Valberedningen:

Beatrix Algurén
beatrix.alguren@gu.se
076-6184218

Mattias Leufkens
mattias.leufkens@gmail.com
070-2144315


Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen genom Peter Larsson


Peter Larsson
Md header bredd

Sponsorer

Lerum Friidrott:

Md sl 8304 c pos r2 ppt
Md le logo 2020 rgb orange
Md logga alone 200x72
Stötta Lerum Friidrott när du näthandlar.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub