Krishantering

Detta är en rekommendation och en hjälp för att hantera krissituationer, där syftet med krisplanen är att ge stöd åt de personer som blir inblandade. Krishanteringen startar där krisen uppstår och koordineras enligt nedan.

Lerum Friidrotts Krisgrupp

Krisgruppen består av de personer som innehar rollerna enligt nedan. Sammankallande ansvarar för uppdatering av namn, mobilnummer samt genomför en årlig översyn.

 • Ordförande Hans Pihl 070-378 78 51 (Sammankallande)
 • Vice ordförande Maria Östman 070-372 92 23
 • Ledarmot Maria Holmesson 070-853 93 72
 • Klubbchef Michael Pettersson 070-811 29 47

Specialister, såsom läkare, psykologer, präster och polis, kallas in vid behov.

Allmän krishantering

Om kris uppstår i vår verksamhet gäller följande steg:

 1. Rädda liv (ge första hjälpen med avseende på hjärt- och lungräddning)
 2. Ring SOS alarm på tfn 112
 3. Kontakta krisgruppen
 4. Krisgruppen agerar utefter krisplanen
 5. Krisgruppen för anteckningar om vad som händer under förloppet
 6. Krisgruppen följer upp krisen, utvärderar och tar lärdom

Lerums kommun har en övergripande krisgrupp kallad "POSOM grupp". Kontakta Lerums kommun på 0302-52 10 00 (växeln) för närmare information. Mer information finns på hemsidan: https://www.lerum.se/Omsorg-och-stod/Akut-hjalp/

Tre olika krisnivåer
Krisnivå 1Krisnivå 2Krisnivå 3
Liten skadaOlycka (ej livshotande)Stor olycka
Olycka på träningStor materiell skadaNågon dör
Olycka på tävlingÖvergrepp / MobbingNaturkatastrof
Mindre brandTrafikolycka
Doping (alkohol/droger)Stor brand
Terror

Plan för krisnivå 1

 • Akut omhändertagande - första hjälpen (tryck, högläge)
 • Vad är det som har inträffat?
 • Informera anhöriga och tränare.
 • Transport till sjukhus eller hem?
 • Informera krisgruppen vid behov
 • Vilka är det som är berörda?
 • Efterarbete: Försäkringar, rapportering - Analysering: Vad kan vi göra bättre nästa gång?

Plan för krisnivå 2

 • Hjälp till praktiskt om möjligt!
 • Ring SOS alarm på tfn 112 om det behövs.
 • Vad är det som har inträffat?
 • Kontakta krisgruppen och berätta.

Krisgruppen samlas och gör sedan följande:

 • Följer plan för Krisnivå 3 i tillämpliga delar.

Plan för krisnivå 3

 • Rädda liv (ge först hjälpen med avseende på hjärt- och lungräddning)
 • Ring SOS alarm på tfn 112.
 • Vad är det som har inträffat (Samla in så mycket information som möjligt)
 • Kontakta ansvariga i krisgruppen och berätta.

Krisgruppen samlas och gör sedan följande:

 • Vilka är det som är berörda?
 • Vad skall informeras till media? Bestäm om det ska skrivas pressmeddelande och kallas till presskonferens, om så är fallet förbered presskonferens.
 • Vad kan LFI göra nu för praktiskt för att lösa/lindra situationen som uppstår.
 • Starta upp samarbetet med samarbetspartnerna.
 • Kontakta anhöriga till de berörda.
 • Komma igång med stödgrupper och så vidare för berörda och anhöriga.
 • Agera på det som LFI kan agera på, fortsätt upprätthålla mediakontakterna och uppdatera kontinuerligt med sanningsenlig information.
 • Lägg ut information på hemsida och Facebook.
 • När krisen lugnat ner sig. Hur ska vi jobba vidare? Vad har vi lärt oss?
 • Vad kan vi förbättra till nästa gång?
 • Samla ihop hela krisgruppen och sammanfatta vad som har gått bra och vad LFI behöver bli bättre på.

Sponsorer

Lerum Friidrott:

Md sl 8304 c pos r2 ppt
Md le logo 2020 rgb orange
Md logga alone 200x72
Stötta Lerum Friidrott när du näthandlar.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub