Ungdoms- & Grengrupperna (15-34 år)

Välkommen Lerum Friidrotts Ungdoms- och Grengrupper


Syfte

Ungdoms- och Grengrupperna är träningsgrupper för dig som är 15 år och äldre.

Samtliga våra träningsgrupper erbjuder en allsidig med en bra balans av grundträning, grenspecifik träning och fysisk träning, för dig som väljer grengrupperna respektive ungdomsgruppen kommer givetvis fördelningen mellan grenspecifik träning och allmän träning att variera. Variationen i träningsmängd och intensitet kommer också baseras och bero på din ålder och ambitionsnivå.

Ungdomsgruppen riktar sig till dig som vill tränare och tävla brett.

Grengrupperna riktar sig till dig som vill träna mer och satsa på friidrotten både vad gäller träning och tävling.


Ungdomsgruppen

Har som riktmärke att vara till för dig med ambitioner att satsa på flera grenar och utveckla din såväl psykiska som fysiska hälsa.

Träningsplaneringen är något enklare och utan så kallad periodisering. Tävling är inget krav, men självklart stimuleras tävlande. Träningen för dessa aktiva ska vara stimulerande och anpassade efter målgruppens behov, så att de aktiva vill fortsätta så länge som möjligt i klubben. För denna målgrupp har vi inga uttalade tränings- eller tävlingsmål.

Grengrupperna

Har som riktmärke att vara till för dig med vilja och motivation att utvecklas i din/dina gren/ar. Grengrupperna vill också förbereda de aktiva för en eventuell kommande seniorelitsatsning. Detta är alltså elitförberedande träning.

Grengruppernas träning vill lära den aktiva att ta ansvar för sin egen friidrottssatsning med allt vad det innebär. Detta ansvar handlar om allt från att göra sitt bästa på träning och tävling till allt runt omkring själva idrottande.

Vi periodiserar träningsplaneringen i 4 perioder per säsong där slutmålen är SM-tävlingarna, för att kunna behålla bred träning i de inledande perioderna, medan innehållet i maxperioden och toppningsperioden smalnar av mot de grenar den aktive valt att satsa på och träningen blir mer kvalitativ. Detta ger enligt gängse träningslära låg skaderisk och bra tävlingsprestationer.

Eftersom friidrottens grenar kräver mycket grenspecifik (GS) träning ju närmare säsong, så krävs det många olika tränare med olika kompetenser samtidigt, framförallt i period 3 och 4. Därför är vi väldigt glada att ha ett tränarteam som täcker upp alla grengrupper.


Träningsmängd utifrån stadie

I både ungdomsgruppen och grengrupperna erbjuds träningsmängd utifrån stadie, baserat på ambitionsnivå och vilja.

Ungdomsgruppens primära upplägg är 2-4 träningar i veckan, utan minimikrav på träning och tävlingsnärvaro.

Grengruppernas primära upplägg baserar på ålder.

Där våra yngsta 15-16 år oftast ingår i stadie 4 och således erbjuds 4 stycken träningar / vecka med en förväntan på deltagande på 80 % av passen över 1 års tid.

Våra äldre 17 år + ingår oftast i stadie 5 och erbjuds således 5-6 träningspass / vecka, beroende på ålder och ambitionsnivå, med en förväntan på deltagande på 80 % av passen över 1 års tid.

Samtliga aktiva i grengrupperna förväntas också tävla enligt en framtagen tävlingsplan där slutmålet är att representera Lerum Friidrott i distrikt, nationella och internationella sammanhang. Med deltagande på SM-tävlingar som ett given målsättning.

Intresserad av att börja träna med oss?

Kontakta gruppansvarig tränare Lisa Wållgren på anna.lisa.wallgren@hotmail.com eller 0709-90 94 46.

Sponsorer

Lerum Friidrott:

Md sl 8304 c pos r2 ppt
Md le logo 2020 rgb orange
Md logga alone 200x72
Stötta Lerum Friidrott när du näthandlar.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub