Anmälan och policy

Så här anmäler du dig till tävling:

  1. Anmäl till någon av tävlingarna som är utvalda i tävlingskalendariet.
  2. Anmäl till grenar enligt vår tävlingspolicy nedan.
  3. Skicka in följande uppgifter till Tävlingsansvarig för den grupp du tillhör: För- och efternamn, födelseår, tävlingsklass samt gren/grenar.

Tävlingspolicy

Avgifter i samband med tävling

Lerum Friidrott betalar ordinarie anmälningsavgift till utlysta och sanktionerade friidrottstävlingar på inomhus- eller utomhusarena. Vid utebliven start får man själv betala anmälningsavgiften, om det inte handlar om skada/sjukdom. Sådan avgift, sk No show-avgift, faktureras efter respektive säsong, de är därför viktigt att ni meddelar er tränare/tävlingsansvarig ifall så är fallet i samband med en tävlingen.

Tävlingsavgift

Föreningen tar varje säsong (Inomhus respektive utomhus) ut en tävlingsavgift. Tävlingsavgiften åläggs alla som tävlar i externa tävlingar (tävlingar som Lerum friidrott inte är huvudarrangörar av). Summa motsvara ca fyra stycken grenstarter, se mer under Avgifter, insatser och förmåner.

Efteranmälan faktureras ut efter tävling

Har du efteranmält dig får du själv stå för hela avgiften, vilken vi fakturerar ut efter avslutad säsong inomhus respektive utomhus. Efteranmälningsavgift innebär oftast dubbel avgift.

Begränsning i antal grenar

Aktiva upp tom P/F 14 år får tävla i max 3 grenar under en tävlingsdag och max en gren per grengrupp:

  • Sprint (60-200 meter med eller utan häck)
  • Lång och medeldistans (400 meter och uppåt)
  • Hopp (längdhopp, höjdhopp, stavhopp och tresteg)
  • Kast (kula, spjut, diskus och slägga)

Vid flera tävlingsdagar under en och samma helg gäller max sex grenar under tävlingshelgen. OBS! Dessa begränsningar gäller inte mångkamp då det är en egen gren. Undantag från denna regel kan göras vid mästerskapstävlingar framförallt Götalandsmästerskapen. Något som beslutas av grupp och träningsansvarig i respektive grupp i samråd med klubbchef inför respektive mästerskap.

Ej höjd och tresteg samma helg
Vid två hoppgrenar under en tävlingshelg, skall den ena vara antingen längd eller stav, då kombinationen tresteg och höjd har för hög belastning. För aktiva från 15 år och äldre sker en dialog mellan den aktive och dennes mentor kring vilka grenar som är aktuella att anmäla sig till.


Ålder vid tävlande

Åldern som den aktive ska ha för att få delta på sanktionerade utlysta friidrottstävlingar är året då den aktive fyller 8 år och tillhör en träningsgrupp. Undantag gäller för motionslopp där man som familjemedlem kan få delta i knattelopp eller dylikt. Vid detta undantag får den aktive själv stå för startavgiften.

Kläder under tävling

Vid tävling skall den aktive tävla i klubbens officiella tävlingsdräkt. Läs mer om vilka kläder som gäller och hur dessa införskaffas under Kläder.

Uppträdande vid tävling

Vid tävling skall den aktive agera på ett proffsigt sätt med trevligt bemötande mot såväl klubbkompisar och andra tävlingsdeltagare som funktionärer, föräldrar och tränare.

Varför tävlingspolicy?

Anledningen till denna policy är att vi som klubb vill skapa sund tävlingsverksamhet som i barn- och ungdomsåren är gruppstyrd och som rimmar med rådande forskning om brett tävlande och ej för ensidigt belastande.

Med sund tävlingsverksamhet menar vi att tävla lagom mycket och allsidigt i unga år. En gruppstyrd tävlingsverksamhet innebär att det är respektive grupps Tävlingsansvarig (TVA) som anmäler till tävlingar och att man då ska ha en träningsbakgrund som klarar av tävlingsbelastningen.

Sponsorer

Lerum Friidrott:

Md sl 8304 c pos r2 ppt
Md le logo 2020 rgb orange
Md logga alone 200x72
Stötta Lerum Friidrott när du näthandlar.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub