Kallelse årsmöte del 1 i Lerum friidrott

Publicerad 2022-10-10 18:16
Unknown
Tisdag 22 november 2022 kl. 19.00


Årsmöte del 1 – vad händer 2023?

Vad kommer vi lägga pengar på 2023? Vilka aktiviteter ska vi genomföra? Vilken blir medlemsavgiften?

Detta och lite till får du svar på och du kan som medlem född 2007 eller tidigare påverka när styrelsen välkomnar samtliga medlemmar i Lerum Friidrott till årsmöte del 1 tisdagen den 22 november i klubbstugan på Granitvägen 3.

Årsmötet hålls i två delar. Den första delen, som sker i november månad, behandlar motioner, medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för kommande kalenderår, dvs för 2023. Årsmöte del 2, som äger rum i mars 2023, behandlar det gångna årets ekonomi och verksamhet samt väljer styrelse, valberedning och revisorer.


Motioner

Motioner ska enligt stadgarna vara inkomna senast 4 veckor före årsmötet, vilket innebär 25 oktober. Vill du vara med och påverka? Skicka din motion till ordforande@lerumfriidrott.se.


Årsmöteshandlingar

Verksamhetsplan, budget samt styrelsens förslag och styrelsens eventuella yttranden kring inkomna motioner, kommer enligt stadgarna finnas tillgängliga på kansliet en vecka före årsmötet, dvs fr o m den 15 november 2022. Styrelsen har lämnat förslag på en mindre ändring av stadgarna för att säkerställa att valberedningen ska bestå av båda könen.


Anmäl dig i förväg!

Du anmäler dig här och du använder samma inlogg som på Mina sidor.


Föredragningslista Lerum Friidrotts årsmöte del 1 (utdrag från stadgarna)

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Fastställande av medlemsavgifter för kommande kalenderår.

7. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

9. Övriga frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.


Varmt välkomna!

/Gisela Carlén (ordförande)

Sponsorer

Lerum Friidrott:

Md sl 8304 c pos r2 ppt
Md le logo 2020 rgb orange
Md logga alone 200x72
Stötta Lerum Friidrott när du näthandlar.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub